Ir­lan­ti­lai­sen suo­je­lus­py­hi­myk­sen Py­hän Pat­ric­kin muis­toa juh­li­taan laa­jas­ti Yh­dys­val­lois­sa 17. maa­lis­kuu­ta, kos­ka yh­del­lä kym­me­nes­tä ame­rik­ka­lai­ses­ta, yli 30 mil­joo­nal­la, on ir­lan­ti­lai­sia su­ku­juu­ria. Itä­ran­ni­kon New Hamps­hi­ren (20 pro­sent­tia) ja Mas­sac­hu­set­t­sin (18 pro­sent­tia) osa­val­ti­ois­sa on eni­ten ir­lan­ti­lais­ta syn­ty­pe­rää ole­via ame­rik­ka­lai­sia.

St. Pat­rick’s Dayn pe­rin­tei­siin kuu­lu­vat muun mu­as­sa näyt­tä­vät pa­raa­tit kilt­ti­a­sui­si­ne säk­ki­pil­li­soit­ta­ji­neen, ir­lan­ti­lai­siin elo­ku­viin, tans­siin ja mu­siik­kiin kes­kit­ty­vät fes­ti­vaa­lit sekä kon­ser­tit. Tätä kaik­kea ilois­ta juh­lin­taa yh­dis­tää vih­reä väri, joka nä­kyy niin ko­ris­te­luis­sa, pu­keu­tu­mi­ses­sa kuin päi­vän syö­mi­sis­sä ja juo­mi­sis­sa­kin.

Maa­il­man van­hin ja suu­rin St. Pat­rick’s Day-pa­raa­ti jär­jes­te­tään vuo­sit­tain New Yor­kis­sa. Vuo­des­ta 1762 jär­jes­tet­tyyn pa­raa­tiin osal­lis­tuu noin 150 000 mars­si­jaa ja 5th Ave­nu­en var­teen ko­koon­tuu kak­si mil­joo­naa kat­so­jaa. Koko kau­pun­ki ko­ris­tau­tuu Py­hän Pat­ri­kin päi­vän kun­ni­ak­si vih­re­ään ja osal­lis­tuu juh­lin­taan. 

Tie­dät­kö, kuin­ka mo­nel­la Yh­dys­val­tain pre­si­den­til­lä on ir­lan­ti­lai­sia juu­ria?