Yh­dys­val­ta­lai­set juh­li­vat tu­le­va­na sun­nun­tai­na maan­sa 245v. it­se­näi­syys­päi­vää. Hei­nä­kuun nel­jäs, Fourth of July, on ol­lut kan­sal­li­nen va­paa­päi­vä vuo­des­ta 1941 al­ka­en. 

Tyy­pil­li­siä it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­tei­tä ovat esi­mer­kik­si gril­li­juh­lat per­heen ja ys­tä­vien kans­sa omal­la ta­ka­pi­hal­la, ran­nal­la tai vaik­ka­pa puis­tos­sa. Gril­lis­sä val­mis­tu­vat niin ham­pu­ri­lais­pih­vit, ka­nat, ko­ko­nai­set mais­sit kuin hot do­git. Hei­nä­kuu on ni­met­ty kan­sal­li­sek­si hot dog-kuu­kau­dek­si, kos­ka ar­vi­oi­den mu­kaan Fourth of Ju­lyn ai­kaan siel­lä syö­dään yli 150 mil­joo­naa ho­da­ria. 

Pien­ten ja suur­ten kau­pun­kien pää­ka­dut ko­ris­tel­laan si­ni­pu­na­val­koi­sin li­puin jo mon­ta päi­vää en­nen var­si­nais­ta juh­la­päi­vää. Vuo­sit­tain Was­hing­ton D.C.:ssä jär­jes­tet­tä­vä sa­to­ja­tu­han­sia ih­mi­siä ka­tu­jen var­sil­le ke­rää­vä Na­ti­o­nal In­de­pen­den­ce Day-pa­raa­ti pe­rut­tiin täl­tä vuo­del­ta, mut­ta pie­nem­piä pa­raa­te­ja pi­de­tään ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja. Ku­ten Rhode Is­lan­din Bris­to­lis­sa, jon­ka it­se­näi­syys­päi­vä­pa­raa­tin pe­rin­teet ovat al­ka­neet jo vuon­na 1785. Pi­me­än tul­tua juh­la­päi­vä hui­pen­tuu näyt­tä­viin ilo­tu­li­tuk­siin.
 

Hap­py 4th of July! Hap­py 244th Birth­day Ame­ri­ca!