Kur­pit­sa­lyh­ty, joka tun­ne­taan Yh­dys­val­lois­sa Jack-O'-Lan­tern -ni­mel­lä, on vir­nis­tä­vi­ne kas­voi­neen hal­lo­wee­nin iko­ni­nen sym­bo­li. Mut­ta tie­dät­kö, mis­tä tämä pe­rin­ne on oi­ke­as­taan saa­nut al­kun­sa?

Pe­rin­teen juu­ret kan­ta­vat ai­na mui­nai­seen Ir­lan­tiin as­ti, jos­sa ker­rot­tiin ta­ri­noi­ta sai­dan Jac­kin le­gen­das­ta. Kan­san­pe­rin­teen mu­kaan Jack hui­ja­si pa­ho­lais­ta usei­ta ker­to­ja ja pa­ke­ni näin kuo­le­maa. Kun Jack lo­pul­ta kui­ten­kin kuo­li, hä­nel­tä evät­tiin pää­sy sekä tai­vaa­seen et­tä hel­vet­tiin. 

Sen si­jaan pa­ho­lai­nen tuo­mit­si Jac­kin kul­ke­maan ikui­ses­sa yös­sä niin, et­tä hä­nen mu­ka­naan oli ai­no­as­taan pa­la­va hii­len­pa­la, joka sa­mal­la va­lai­si­si hä­nen tie­tän­sä ja polt­tai­si hä­nen näp­pin­sä. Ove­la mie­he­nä Jack kui­ten­kin lait­toi pa­la­van hii­len­pa­lan ko­ver­re­tun nau­riin si­säl­le ja loi sa­mal­la en­sim­mäi­sen Jack-O'-Lan­tern -lyh­dyn.

Ir­lan­ti­lai­set te­ki­vät­kin Jack-O'-Lan­tern -lyh­ty­jä alun pe­rin nau­riis­ta, pu­na­juu­ris­ta ja pe­ru­nois­ta. He us­koi­vat, et­tä lyh­dyt kar­kot­ti­vat sai­dan Jac­kin ja muut ikui­seen maan­pääl­li­seen va­el­luk­seen tuo­mi­tut hen­get. Kun ir­lan­ti­lai­set siir­to­lai­set tu­li­vat Ame­rik­kaan, he huo­ma­si­vat, et­tä hei­dän uu­des­sa ko­ti­maas­saan kas­va­vat kur­pit­sat so­pi­vat teh­tä­vään pa­rem­min kuin pie­net juu­rek­set. Näin kur­pit­sas­ta tuli ny­kyi­sin tun­te­mam­me hal­lo­ween-lyh­ty.

Ny­ky­ään kur­pit­sa­lyh­ty­jen veis­tä­mi­ses­tä on tul­lut hu­pia, joka tuo va­loa syk­syn pi­me­ne­viin il­toi­hin hal­ki maa­il­man. Sa­mal­la sai­dan Jac­kin le­gen­da elää vie­lä ny­ky­ään­kin, vaik­ka­kin nau­riit ovat­kin vuo­sien var­rel­la vaih­tu­neet meil­le tut­tui­hin orans­sei­hin kur­pit­soi­hin.